مقالات ریمپ

26 آبان 1400

انواع ریمپ ایسیو که در تاپ تیونینگ قابل اجرا می باشد

انواع ریمپ ایسیو که در تاپ تیونینگ قابل اجرا می باشد برای اینکه بطور واضح به نتایجی که ریمپ صحیح و استاندارد روی موتور ایجاد می […]
26 آبان 1400

کاهش مصرف سوخت خودرو با ریمپ ای س یو

کاهش مصرف سوخت خودرو با ریمپ ای س یو با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ، گرانی و سهمیه بندی بنزین می توان با راهکارهایی ساده […]
26 آبان 1400

تاثیر ریمپ ماشین بر ضمانت آن

تاثیر ریمپ ماشین بر ضمانت آن کاملا طبیعی است که سالها راندن یک ماشین ( ریمپ نشده ) شما را خسته کند.  با گذشت زمان نه […]
26 آبان 1400

ریمپ چیست؟

ریمپ چیست؟ بیشتر وسایل نقلیه امروزی یک رایانه کوچک به نام ECU دارند که وظیفه کارکرد موتور را بر عهده دارد. به عبارت دیگر واحد کنترل […]